تبلیغات
کسب درامد از اینترنت - برنامه

کسب درامد از اینترنت

کسب درامد از اینترنت کاملا واقعی و 100% تضمینی

برنامه


// seyed mahdi hosseininezhad
//....tamrin1
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(){
unsigned char ch1=0,ch2;
int a=20,x=0,i=1;
while(ch1<255){
 printf("\n %u %c",ch1,ch1++);
 if(ch1==i*20){
  ch2=getch();
  if(ch2==13){
  i++;
  continue;
  }//...end if
 }//...end if
 }//...end while
getch();
}//...end of main

// seyed mahdi hosseininezhad

//...tamrin2
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main(){
unsigned char ch=0;
int a=1,b=3,x=0;
while(ch<255){
 ch++;
 x++;
 gotoxy(a,b);
 printf(" %u %c",ch,ch);
 b++;
 if(x%16==0){
 b=3;
 a+=6;
 gotoxy(a,b);
 }//...end if
 }//...end while
getch();
}//...end of main// seyed mahdi hosseininezhad
//...tamrin3
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
void main(){
 int i,x,c=0;
 float sum;
 for(i=0;i<100;i++){
 cin>>x;
 if(x%2==0){
  c++;
  continue;
 }//...end if
 sum+=x;
 if(x==-1){
  i++;
  break;
 }
 }//...end of for
 cout<<"sum = "<<sum<<endl;
 cout<<"average = "<<sum/(i-c);
 getch();
}//...end of main
[ دوشنبه 18 آبان 1394 ] [ 11:59 ب.ظ ] [ * Admin * ]

[ نظرات() ]